Bodemverbeteraars

DCM Bodemverbeteraars zorgen voor een betere bodemkwaliteit. Het hoge gehalte aan stof verrijkt de bodem met humus, waardoor de bodemvruchtbaarheid verbeterd. Resultaat: verhoogd vochthoudend vermogen, betere drainage, luchtige structuur en de ontwikkeling van een rijk en divers bodemleven.